Khóa luận
657.42 Ng 527 Nh
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Moonmilk /
DDC 657.42
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Nhung
Nhan đề Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Moonmilk / Nguyễn Thị Bích Nhung; Nguyễn Thành Cường: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Kế toán chi phí
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thành Cường: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000002852
000 00000nam#a2200000ui#4500
00197811
00215
004CCAD974D-9684-446A-ACE4-5EE8F60CD364
005201811261026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20181126102639|zvanpth
082 |a657.42|bNg 527 Nh
100 |aNguyễn Thị Bích Nhung
245 |aKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Moonmilk / |cNguyễn Thị Bích Nhung; Nguyễn Thành Cường: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a99 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 56
650 |aKế toán chi phí
650 |aKế toán doanh thu
700 |aNguyễn Thành Cường: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000002852
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002852 Kho luận văn 657.42 Ng 527 Nh Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét
sao e không xem được khóa luận vậy ạ?
avata
58130931 - 22/04/2020