• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 658
    Nhan đề: Bài giảng Quản trị học / Hoàng Thu Thủy

DDC 658
Tác giả CN Hoàng Thu Thủy
Nhan đề Bài giảng Quản trị học / Hoàng Thu Thủy
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2012, 2022
Mô tả vật lý 111 tr.; 194 tr.;
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0017507
00214
004027FA878-D692-42B7-8C69-0BFFAC0291A7
005202210181500
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20221018150041|bluuyen|c20210724175442|dvanpth|y20121211155433|zluuyen
082 |a658
100 |aHoàng Thu Thủy
245 |aBài giảng Quản trị học / |cHoàng Thu Thủy
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2012, 2022
300 |a111 tr.; 194 tr.;
650 |aQuản trị học
690|aQuản trị học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrihoc_hoangthuthuy2022/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d126
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét