Khóa luận
657.76 Ph 104 V
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ MH /
DDC 657.76
Tác giả CN Phạm Thu Vân
Nhan đề Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ MH / Phạm Thu Vân; Nguyễn Văn Hương: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 129 tr. : minh họa, phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Khoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 55
Thuật ngữ chủ đề Kế toán vốn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hương: GVHD
Địa chỉ Kho luận văn(1): 7000002765
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169915
00215
0042CEABD38-181F-4287-BDB8-1063D40C9B3A
005201708070911
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170807091149|zvanpth
082 |a657.76|bPh 104 V
100 |aPhạm Thu Vân
245 |aKế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu phải trả tại Công ty TNHH một thành viên thương mại - dịch vụ MH / |cPhạm Thu Vân; Nguyễn Văn Hương: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a129 tr. : |bminh họa, phụ lục ; |c27 cm
490 |aKhoa Kế toán - Tài chính. Chuyên ngành Kế toán. Khóa 55
650 |aKế toán vốn
700 |aNguyễn Văn Hương: GVHD
852|bKho luận văn|j(1): 7000002765
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/04biakhoaluantnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000002765 Kho luận văn 657.76 Ph 104 V Khóa luận (sinh viên) 1
  1 of 1 
Nhận xét