GT,Bài giảng ĐHNT
664.9
Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa /
DDC 664.9
Tác giả CN Vũ Duy Đô
Nhan đề Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / Vũ Duy Đô
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
Mô tả vật lý 131 tr.
Phụ chú Cập nhật bài giảng năm 2012, có chỉnh sửa
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Chế biến
Môn học Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa
Môn học Giết mổ, xử lý và bảo quản gia súc, gia cầm
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015741
00214
004B85E1E67-EBBD-449F-BBCC-1AC4E473BFF5
005201605250755
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160525075504|boanhntk|c09-May-2012 02:27:41|dtrangthuvien
082 |a664.9
100 |aVũ Duy Đô
245 |aCông nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / |cVũ Duy Đô
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2012
300 |a131 tr.
500 |aCập nhật bài giảng năm 2012, có chỉnh sửa
650 |aThực phẩm - Chế biến
690 |aCông nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa
690|aGiết mổ, xử lý và bảo quản gia súc, gia cầm
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/thitcatrungsua_29ffb5_vuduydo_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d97

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét