Sách tiếng Việt
621.076 Tr 121 Nh
Hướng dẫn giải bài tập Nguyên lý máy /
DDC 621.076
Tác giả CN Trần Ngọc Nhuần
Nhan đề Hướng dẫn giải bài tập Nguyên lý máy / Trần Ngọc Nhuần, Đặng Xuân Phương, Nguyễn Văn Hân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 379 tr. : minh họa ; 24 cm
Tùng thư Giáo trình trường ĐHNT
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lý máy-Bài tập
Môn học Nguyên lý máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hân
Tác giả(bs) CN Đặng Xuân Phương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000028008-10
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000038085-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00153649
00211
004E5AE6512-1DBE-4422-BD4C-98834FFE527B
005201608041637
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160804163706|zvanpth
082 |a621.076|bTr 121 Nh
100 |aTrần Ngọc Nhuần
245 |aHướng dẫn giải bài tập Nguyên lý máy / |cTrần Ngọc Nhuần, Đặng Xuân Phương, Nguyễn Văn Hân
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2016
300 |a379 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
490|aGiáo trình trường ĐHNT
650 |aNguyên lý máy|xBài tập
690 |aNguyên lý máy
700|aNguyễn Văn Hân
700|aĐặng Xuân Phương
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028008-10
852|bKho mượn|j(7): 3000038085-91
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/anhbia/hdgiaibtnglymay_tranngocnhuanthumbimage.jpg
890|a10|b158
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038091 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 10
2 3000038090 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 9
3 3000038089 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 8
4 3000038088 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:13-12-2023
5 3000038087 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 6
6 3000038086 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 5
7 3000038085 Kho mượn 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 4
8 1000028010 Kho đọc Sinh viên 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:30-11-2023
9 1000028009 Kho đọc Sinh viên 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 2
10 1000028008 Kho đọc Sinh viên 621.076 Tr 121 Nh Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-10-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét