Sách tiếng Việt
658.4 Gi 108
Giáo trình Quản trị chiến lược /
DDC 658.4
Nhan đề Giáo trình Quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh, Trương Đức Lực và những người khác
Lần xuất bản In lần thứ 1 và Tái bản lần thứ 3, 4 có sửa đổi bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2011, 2012
Mô tả vật lý 460 tr., 473 tr., 465 tr. ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Môn học Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Trương Đức Lực
Tác giả(bs) CN Ngô Kim Thanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022177-9
Địa chỉ Kho mượn(13): 3000028247-8, 3000031658-67, 3000038159
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0014651
00211
004C38E75A9-E387-4140-B7D7-6B60E571039A
005201704121051
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170412105122|bvanpth|c20130603105232|dvanpth|y20111114|zngavt
082 |a658.4|bGi 108
245 |aGiáo trình Quản trị chiến lược / |cNgô Kim Thanh, Trương Đức Lực và những người khác
250 |aIn lần thứ 1 và Tái bản lần thứ 3, 4 có sửa đổi bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2011, 2012
300 |a460 tr., 473 tr., 465 tr. ; |c24 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
650 |aQuản trị chiến lược
690 |aQuản trị chiến lược
700 |aTrương Đức Lực
700 |aNgô Kim Thanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022177-9
852|bKho mượn|j(13): 3000028247-8, 3000031658-67, 3000038159
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giao trinh quan ly chien luoc_ngo kim thanh_001thumbimage.jpg
890|a16|b233|c2|d65
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038159 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 16
2 3000031667 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 15
3 3000031666 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 14 Hạn trả:09-06-2023
4 3000031665 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 13
5 3000031664 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 12 Hạn trả:07-06-2023
6 3000031663 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 11 Hạn trả:09-06-2023
7 3000031662 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 10
8 3000031661 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:30-08-2020
9 3000031660 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:12-05-2023
10 3000031659 Kho mượn 658.4 Gi 108 Sách Tiếng Việt 7
  1  2 of 2 
Nhận xét