• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658 Ng 527 D
    Nhan đề: Chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhan đề Chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Thị Liên Diệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - xã hội, 2008
Mô tả vật lý 487 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Môn học Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Nam
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000007528, 1000019644-6
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000020108-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0012981
00211
004B350E8EE-543E-471C-8871-C674E63FD9FF
005201312021608
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20131202160815|bvanpth|c20131202160752|dvanpth|y20031203|zquang
041 |aViệt Nam
082 |a658|bNg 527 D
100 |aNguyễn Thị Liên Diệp
245 |aChiến lược và chính sách kinh doanh / |cNguyễn Thị Liên Diệp
260 |aHà Nội : |bLao động - xã hội, |c2008
300 |a487 tr. ; |c21 cm
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aChiến lược
650|aQuản lý kinh tế
690 |aQuản trị chiến lược
700|aPhạm Văn Nam
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000007528, 1000019644-6
852|bKho mượn|j(6): 3000020108-13
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chien luoc va chinh sach kinh doanh_nguyen thi lien diep_001smallthumb.jpg
890|a10|b220|c1|d52
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000020113 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 10
2 1000019644 Kho đọc Sinh viên 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 2
3 1000007528 Kho đọc Sinh viên 658 Ng 527 D SGH 1
4 3000020110 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:30-04-2024
5 3000020111 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:22-05-2024
6 3000020109 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:22-05-2024
7 3000020108 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:22-05-2024
8 1000019646 Kho đọc Sinh viên 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-05-2024
9 1000019645 Kho đọc Sinh viên 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:22-05-2024
10 3000020112 Kho mượn 658 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:10-06-2024
Nhận xét