DDC 658
Tác giả CN Lê Hồng Lam
Nhan đề Bài giảng Quản trị học / Lê Hồng Lam
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2011, 2012, 2014
Mô tả vật lý 92 tr.
Mô tả vật lý 99 tr. (Bản năm 2014)
Tùng thư(bỏ) Giáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
Thuật ngữ chủ đề Quản trị học
Môn học Quản trị học
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012445
00214
004DB06E43C-E3A6-43BA-9EDB-250D982502C6
005201504021511
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150402151149|btrangthuvien|c20-Jun-2012 08:47:42|dtrangthuvien|y19-Jun-2012 06:49:27|ztrangthuvien
082 |a658
100 |aLê Hồng Lam
245 |aBài giảng Quản trị học / |cLê Hồng Lam
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2011, 2012, 2014
300 |a92 tr.
300|a99 tr. (Bản năm 2014)
440|aGiáo trình, bài giảng trường Đại học Nha Trang
650 |aQuản trị học
690 |aQuản trị học
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/anh bia_01smallthumb.jpg
890|a0|b0|c3|d166
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét