• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 629.892 Ng 527 H
    Nhan đề: Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà

DDC 629.892
Tác giả CN Nguyễn Thị Phương Hà
Nhan đề Bài tập điều khiển tự động / Nguyễn Thị Phương Hà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Nxb ĐHQG Tp. HCM, 2005
Mô tả vật lý 268 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa
Môn học Điều khiển tự động
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017468-70
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013424-30
000 00000nam a2200000 4500
00122015
00211
004E7CBF2DE-523E-4C77-8130-33128DE876B7
005201709150920
008130110s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170915092020|bthanhnhan|c20130924163054|dluuyen|y20080605|zoanhntk
082 |a629.892|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thị Phương Hà
245 |aBài tập điều khiển tự động / |cNguyễn Thị Phương Hà
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa chữa
260 |aTp. HCM : |bNxb ĐHQG Tp. HCM, |c2005
300 |a268 tr. ; |c24 cm.
650 |aTự động hóa
690|aĐiều khiển tự động
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017468-70
852|bKho mượn|j(7): 3000013424-30
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baitapdieukhientudong_nguyenthiphuongha/00page_001thumbimage.jpg
890|a10|b61|c1|d14
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000013428 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 8
2 3000013425 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 5
3 3000013424 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 4
4 1000017470 Kho đọc Sinh viên 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3
5 3000013426 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:24-06-2009
6 3000013429 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:07-03-2024
7 1000017468 Kho đọc Sinh viên 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-03-2024
8 1000017469 Kho đọc Sinh viên 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:15-04-2024
9 3000013427 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:10-05-2024
10 3000013430 Kho mượn 629.892 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:20-05-2024
Nhận xét