• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3
    Nhan đề: Bài tập Lý thuyết mạch điện : Tập I / Đoàn Đức Tùng, Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp

DDC 621.3
Tác giả CN Đoàn Đức Tùng
Nhan đề Bài tập Lý thuyết mạch điện : Tập I / Đoàn Đức Tùng, Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 172 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện
Tác giả(bs) CN Lê Thái Hiệp
Tác giả(bs) CN Đoàn Thanh Bảo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205957
00211
004673A25A6-CB19-4A3D-B105-4E76327F9A0F
005202407081542
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240708154232|zluuyen
082 |a621.3
100|aĐoàn Đức Tùng
245 |aBài tập Lý thuyết mạch điện : |bTập I / |cĐoàn Đức Tùng, Đoàn Thanh Bảo, Lê Thái Hiệp
250|aTái bản
260 |aH. : |bNxb. Xây dựng, |c2022
300 |a172 tr. ; |c27 cm
650 |aMạch điện
700|a Lê Thái Hiệp
700|aĐoàn Thanh Bảo
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baitaplythuyetmachdien_tap1_doanductung/00022_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét