• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8
    Nhan đề: Handbook of condition monitoring : Techniques and methodology / A. Davies

DDC 621.8
Tác giả CN Davies, A.
Nhan đề Handbook of condition monitoring : Techniques and methodology / A. Davies
Thông tin xuất bản Ireland : Springer science business media, 1998
Mô tả vật lý 565 p.
Thuật ngữ chủ đề Mechanical engineering
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205956
00212
004F11843A3-1594-41B0-9059-44EE6BD50D79
005202407081600
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20240708160048|b20242016|c20240708154352|d20242016|y20240708153945|z20242016
082 |a621.8
100 |aDavies, A.
245 |aHandbook of condition monitoring : |bTechniques and methodology / |cA. Davies
260 |aIreland : |bSpringer science business media, |c1998
300 |a565 p.
650 |aMechanical engineering
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/handbookofconditionmonitoringtechniquesandmethodology_a.davies/0handbookofconditionmonitoringtechniquesandmethodology_a.davies_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét