• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 381.456
    Nhan đề: Bán quần áo là phải bán như thế này này! : Không chỉ bán quần áo mà bạn có thể bán mọi thứ / Thục Quyên, Hà Huyền

DDC 381.456
Nhan đề Bán quần áo là phải bán như thế này này! : Không chỉ bán quần áo mà bạn có thể bán mọi thứ / Thục Quyên, Hà Huyền
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2017
Mô tả vật lý 243 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Nghệ thuật bán hàng
Tác giả(bs) CN Hà Huyền
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205955
00211
0047ACAE885-4CC2-488B-AA4F-8936F6864E3F
005202407081043
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240708104401|zluuyen
082 |a381.456
245 |aBán quần áo là phải bán như thế này này! : |bKhông chỉ bán quần áo mà bạn có thể bán mọi thứ / |cThục Quyên, Hà Huyền
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2017
300 |a243 tr. ; |c21 cm
650 |a Nghệ thuật bán hàng
700|a Hà Huyền
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/banquanaolaphaibannhuthenaynay_thucquyen/00030_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét