• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.7
    Nhan đề: Báo cáo logistics Việt Nam 2022 : logistics xanh/ Bộ Công thương

DDC 658.7
Nhan đề Báo cáo logistics Việt Nam 2022 : logistics xanh/ Bộ Công thương
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Công thương, 2022
Mô tả vật lý 192 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Logistics (Hậu cần)
Tác giả(bs) TT Bộ Công thương
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001205952
00211
00408CCD70B-BA9A-4E95-A89B-DEB314A8C2C4
005202407040937
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240704093718|zluuyen
082 |a658.7
245 |aBáo cáo logistics Việt Nam 2022 : |blogistics xanh/ |cBộ Công thương
260 |aH. : |bNxb. Công thương, |c2022
300 |a192 tr. ; |c27 cm
650 |aLogistics (Hậu cần)
710|aBộ Công thương
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baocaologisticsvietnam2022_bocongthuong/00004_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét