• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 307
    Nhan đề: Những cộng đồng tưởng tượng : Suy nghĩ về nguồn gốc và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc / Benedict Anderson; Nguyễn Thu Giang, Vũ Đức Liêm, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Thanh Tùng dịch

DDC 307
Tác giả CN Anderson, Benedict
Nhan đề Những cộng đồng tưởng tượng : Suy nghĩ về nguồn gốc và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc / Benedict Anderson; Nguyễn Thu Giang, Vũ Đức Liêm, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Thanh Tùng dịch
Nhan đề khác Imagined communities reflections on the Origin and Spread of Nationalism
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2019
Mô tả vật lý 368 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Xã hội học - Cộng đồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thu Giang dịch
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Thủy dịch
Tác giả(bs) CN Vũ Đức Liêm dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tùng dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204883
00211
004CB79F57E-2A56-440E-AC5C-4AB2FE83875A
005202406111628
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240611162802|b20242016|c20240611161824|d20242016|y20240611161250|z20242016
082 |a307
100 |aAnderson, Benedict
245 |aNhững cộng đồng tưởng tượng : |bSuy nghĩ về nguồn gốc và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc / |cBenedict Anderson; Nguyễn Thu Giang, Vũ Đức Liêm, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Thanh Tùng dịch
246 |aImagined communities reflections on the Origin and Spread of Nationalism
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2019
300 |a368 tr. ; |c24 cm
650 |aXã hội học - Cộng đồng
700 |aNguyễn Thu Giang dịch
700 |aPhạm Văn Thủy dịch
700 |aVũ Đức Liêm dịch
700|aNguyễn Thanh Tùng dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/300_khoahocxahoi/nhungcongdongtuongtuong_benedictanderson/0nhungcongdongtuongtuong_benedictanderson_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét