• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 658.827
    Nhan đề: Designing brand identity : an essential guide for the entire branding team / Alina Wheeler

DDC 658.827
Tác giả CN Wheeler, Alina.
Nhan đề Designing brand identity : an essential guide for the entire branding team / Alina Wheeler
Lần xuất bản Fifth edition
Thông tin xuất bản Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2018
Mô tả vật lý ix, 339 p. : ill. ; 29 cm.
Thuật ngữ chủ đề Branding (Marketing)
Thuật ngữ chủ đề Advertising
Môn học Quản trị thương hiệu
000 01528nam a2200349 a 4500
001204881
00212
00408925031-4728-41A1-AA18-A34608A85D8E
005202406111559
008090501s2018 njua b 001 0 eng
0091 0
0167 |2Uk
020 |a 9781119375418 (pdf)
039|y20240611155957|zluuyen
08200|a658.827
1001 |aWheeler, Alina.
24510|aDesigning brand identity : |ban essential guide for the entire branding team / |cAlina Wheeler
250 |a Fifth edition
260 |aHoboken, N.J. : |bJohn Wiley & Sons, |c2018
300 |aix, 339 p. : |bill. ; |c29 cm.
650 0|aBranding (Marketing)
650 0|aAdvertising
690|aQuản trị thương hiệu
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/designingbrandidentity_5th_alinawheeler/0designingbrandidentity_5th_alinawheeler_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét