• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 658.8
    Nhan đề: Corporate brand design : developing and managing brand identity / Mohammad Mahdi Foroudi, Pantea Foroudi

DDC 658.8
Tác giả CN Foroudi, Mohammad Mahdi
Nhan đề Corporate brand design : developing and managing brand identity / Mohammad Mahdi Foroudi, Pantea Foroudi
Thông tin xuất bản New York, NY : Routledge, 2022
Mô tả vật lý 283 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Consumer satisfaction
Tác giả(bs) CN Foroudi, Pantea
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204860
00212
004A0CF5109-4E8F-4661-A9F1-5C1AD3305752
005202406111046
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a 9780367514990
039|a20240611104639|bluuyen|y20240611104629|zluuyen
082 |a658.8
100 |aForoudi, Mohammad Mahdi
245 |aCorporate brand design : |bdeveloping and managing brand identity / |cMohammad Mahdi Foroudi, Pantea Foroudi
260|aNew York, NY : |bRoutledge, |c2022
300 |a283 p. ; |c24 cm
650 |aConsumer satisfaction
700|aForoudi, Pantea
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/700_nghethuat/740_ve_trangtri/corporatebranddesign_developingandmanagingbrandidentity_mohammadmahdiforoudi/0corporatebranddesign_developingandmanagingbrandidentity_mohammadmahdiforoudi_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét