• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 624.2
    Nhan đề: Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05 : Tập 1 : Đề xuất các phương án / Phạm Văn Thoan

DDC 624.2
Tác giả CN Phạm Văn Thoan
Nhan đề Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05 : Tập 1 : Đề xuất các phương án / Phạm Văn Thoan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 246 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cầu bê tông cốt thép
Thuật ngữ chủ đề Đồ án thiết kế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204850
00211
00498064A1A-AA71-4B7A-AB4C-BBDE27C504C7
005202406111038
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240611103811|b20242016|c20240611102219|d20242016|y20240611101746|z20242016
082 |a624.2
100 |aPhạm Văn Thoan
245 |aĐồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép theo 22TCN 272-05 : |bTập 1 : Đề xuất các phương án / |cPhạm Văn Thoan
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a246 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aCầu bê tông cốt thép
650 |aĐồ án thiết kế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/doanthietkecaubetongcotthep_tranvanthoan/0doanthietkecaubetongcotthep_tranvanthoan_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét