• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 740
    Nhan đề: Graphic design : TechCareers / Michael Jones

DDC 740
Tác giả CN Jones, Michael
Nhan đề Graphic design : TechCareers / Michael Jones
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản USA : TSTC Publishing, 2009
Mô tả vật lý 215 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Graphic arts
Tác giả(bs) CN Anderson, Gail
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204847
00212
004B9B4F8D6-488E-4D1B-B310-5C5DC6AE9CCB
005202406110937
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |a9781934302903
039|y20240611093752|zluuyen
082 |a740
100 |aJones, Michael
245 |aGraphic design : |bTechCareers / |cMichael Jones
250 |a1st ed.
260|aUSA : |bTSTC Publishing, |c2009
300 |a215 p. ; |c24 cm
650 |aGraphic arts
700|aAnderson, Gail
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/700_nghethuat/740_ve_trangtri/graphicdesign_michaeljones/0graphicdesign_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét