• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 740
    Nhan đề: The Fundamentals of Graphic Design / Gavin Ambrose, Paul Harris, Nigel Ball

DDC 740
Tác giả CN Ambrose, Gavin
Nhan đề The Fundamentals of Graphic Design / Gavin Ambrose, Paul Harris, Nigel Ball
Lần xuất bản 2nd.
Thông tin xuất bản USA : Bloomsbury Publishing Plc, 2020
Mô tả vật lý 193 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Graphic design
Tác giả(bs) CN Ball, Nigel
Tác giả(bs) CN Harris, Paul
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204846
00212
00411EFB75A-DF9A-4D72-B41F-E60FED821CE6
005202406110919
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9781474269971
039|a20240611091952|bluuyen|y20240611091937|zluuyen
082 |a740
100 |aAmbrose, Gavin
245 |aThe Fundamentals of Graphic Design / |cGavin Ambrose, Paul Harris, Nigel Ball
250 |a2nd.
260|a USA : |bBloomsbury Publishing Plc, |c2020
300 |a193 p. ; |c24 cm
650 |aGraphic design
700|aBall, Nigel
700|aHarris, Paul
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/700_nghethuat/740_ve_trangtri/thefundamentalsofgraphicdesign_gavinambrose/0thefundamentalsofgraphicdesign_gavinambrose_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét