• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 740
    Nhan đề: Graphic design: learn it, do it / Katherine A.Hughes

DDC 740
Tác giả CN Hughes, Katherine A.
Nhan đề Graphic design: learn it, do it / Katherine A.Hughes
Thông tin xuất bản London : CRC Press, 2019
Mô tả vật lý 423 p. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Graphic arts
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001204821
00212
004AE4C3749-D8D4-4F59-8702-06187F3D3F7C
005202406110840
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9780429021251
039|a20240611084056|bluuyen|y20240611084032|zluuyen
082 |a740
100 |aHughes, Katherine A.
245 |aGraphic design: |blearn it, do it / |cKatherine A.Hughes
260|aLondon : |bCRC Press, |c2019
300 |a423 p. ; |c24 cm
650 |aGraphic arts
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tienganh/700_nghethuat/740_ve_trangtri/graphicdesignlearnitdoit_katherineahughes/0graphicdesignlearnitdoit_katherineahughes_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét