• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 657
    Nhan đề: Giáo trình Kế toán quản trị / Đỗ Thị Thúy Phương (Chủ biên) và các tác giả khác

DDC 657
Tác giả CN Đỗ Thị Thúy Phương
Nhan đề Giáo trình Kế toán quản trị / Đỗ Thị Thúy Phương (Chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên,2015
Mô tả vật lý 331 tr. : Minh họa ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán quản trị
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Dịu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Thảo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203936
00211
0042D1AC424-DB6B-4136-ACBC-94422F6B1EA9
005202405281609
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|a978-064-915-227-6
039|a20240528161001|b20242016|c20240516110247|d20242016|y20240515155612|z20242016
082 |a657
100|aĐỗ Thị Thúy Phương
245 |aGiáo trình Kế toán quản trị / |cĐỗ Thị Thúy Phương (Chủ biên) và các tác giả khác
260 |aThái Nguyên : |bĐại học Thái Nguyên,|c2015
300 |a331 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
650 |aKế toán quản trị
700|aĐặng Thị Dịu
700|aNguyễn Phương Thảo
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhketoanquantri_dothithuyphuong/0giaotrinhketoanquantri_dothithuyphuong_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét