DDC 616.12
Nhan đề Clinical cardiology
Thông tin xuất bản Los Altos, Calif. : Lange Medical Publications, ©1977-
Mô tả vật lý volumes : ill. ;26 cm.
Kỳ phát hành Monthly
Thuật ngữ chủ đề Cardiovascular system
  • Vốn tư liệu
000 02313nas a2200529 a 4500
001203919
0022
004C8B9C7E2-E79F-4F80-B254-8FFFC6547B3D
005202405151523
007cr unu
008940308c©1979999enksxzp 0 a0eng d
0091 0
039|a20240515152322|bluuyen|y20240515151510|zluuyen
08204|a616.12
24510|aClinical cardiology
260 |bLos Altos, Calif. : |bLange Medical Publications, |c©1977-
300 |avolumes : |bill. ;|c26 cm.
310 |aMonthly|bMar. 1982-
650 0|aCardiovascular system|xPeriodicals
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/610_yhoc/clinicalcardiology/2010_volume 33_issue 2/trang/z2010_volume 33_issue 2_001.jpg
890|c2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét