• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658
    Nhan đề: Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý /Trần Thị Song Minh

DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Song Minh
Nhan đề Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý /Trần Thị Song Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 503tr.: minh họa ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Hệ thống thông tin quản lý
Thuật ngữ chủ đề Xử lý dữ liệu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203910
00211
00407D935DC-3DAC-4E82-8D78-03BDF0364BF5
005202405281609
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020|a978-604-927-098-7
039|a20240528160936|b20242016|c20240528160913|d20242016|y20240515144836|z20242016
082 |a658
100 |aTrần Thị Song Minh
245 |aGiáo trình Hệ thống thông tin quản lý /|cTrần Thị Song Minh
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a503tr.: minh họa ; 24cm
650 |aHệ thống thông tin quản lý
650|aXử lý dữ liệu
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/giaotrinhhethongthongtinquanly/0giaotrinhhethongthongtinquanly_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét