• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.56
    Nhan đề: Giáo trình đo lường và điều khiển từ xa / Nguyễn Hữu Công

DDC 621.56
Tác giả CN Nguyễn Hữu Công
Nhan đề Giáo trình đo lường và điều khiển từ xa / Nguyễn Hữu Công
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 153 tr. : minh họa.; 26.5cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật đo lường
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điều khiển từ xa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001203859
00211
0047DB1C264-531D-4CA6-9444-F9EAF4008AC4
005202405281608
008 2016
0091 0
020|a978-604-67-0727-1
039|a20240528160842|b20242016|c20240516105921|d20242016|y20240515091059|z20242016
082 |a621.56
100 |aNguyễn Hữu Công
245 |aGiáo trình đo lường và điều khiển từ xa / Nguyễn Hữu Công
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016
300|a153 tr. : minh họa.; 26.5cm
650 |aKỹ thuật đo lường
650|xKỹ thuật điều khiển từ xa
852|aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhdoluongvadieukhien_nguyenhuucong/0giaotrinhdoluongvadieukhientuxa_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét