• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 100
    Nhan đề: Lược sử triết học Trung Quốc / Phùng Hữu Lan; Lê Anh Minh dịch

DDC 100
Tác giả CN Phùng Hữu Lan
Nhan đề Lược sử triết học Trung Quốc / Phùng Hữu Lan; Lê Anh Minh dịch
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý 349 tr. ; 24cm
Thuật ngữ chủ đề Triết học
Tác giả(bs) CN Lê Anh Minh dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001203791
00211
004192122A0-0972-4FE0-AC7A-08FE85011FB2
005202405161056
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20240516105655|b20242016|y20240514081732|z20242016
082 |a100
100 |aPhùng Hữu Lan
245 |aLược sử triết học Trung Quốc / |cPhùng Hữu Lan; Lê Anh Minh dịch
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bĐại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, |c2010
300 |a349 tr. ; |c24cm
650 |aTriết học
700 |aLê Anh Minh dịch
852|jThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/100_triethoc_tamlyhoc/luocsutriethoctrungquoc/luocsutriethoctrungquoc/00220_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét