• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658
    Nhan đề: Bài giảng du lịch sinh thái / Nguyễn Thanh Quảng

DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thanh Quảng
Nhan đề Bài giảng du lịch sinh thái / Nguyễn Thanh Quảng
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2024
Mô tả vật lý 119 p.
Thuật ngữ chủ đề Du lịch sinh thái
Môn học Du lịch sinh thái
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001203091
00211
00426CC7353-95B1-448B-B99B-AFC4D608BF21
005202405081452
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240508145219|btrangthuvien|c20240508145132|dtrangthuvien|y20240506093140|zngavt
082 |a658
100 |aNguyễn Thanh Quảng
245 |aBài giảng du lịch sinh thái / |cNguyễn Thanh Quảng
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2024
300 |a119 p.
650 |aDu lịch sinh thái
690 |aDu lịch sinh thái
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tongquanvedulichsinhthai_nguyenthanhquang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét