• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: The Impact of Capital Inflows on Asset Prices in Emerging Asian Economies: Is Too Much Money Chasing Too Little Good? / Soyoung Kim & Doo Yong Yang

Tác giả CN Kim, Soyoung
Nhan đề The Impact of Capital Inflows on Asset Prices in Emerging Asian Economies: Is Too Much Money Chasing Too Little Good? / Soyoung Kim & Doo Yong Yang
Mô tả vật lý From p.111-133
Từ khóa tự do Asset prices
Từ khóa tự do Capital inflows
Tác giả(bs) CN Yong Yang, Doo
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202230
00221
00430C22304-D5C6-4E37-8B45-61F1323C1988
005202404161631
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416163135|zluuyen
100 |aKim, Soyoung
245 |aThe Impact of Capital Inflows on Asset Prices in Emerging Asian Economies: Is Too Much Money Chasing Too Little Good? / |cSoyoung Kim & Doo Yong Yang
300 |aFrom p.111-133
653 |aAsset prices
653 |aCapital inflows
700 |aYong Yang, Doo
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét