• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Does Foreign Direct Investment Induce Domestic Mergers? / Katja Zajc Kej ž ar

Tác giả CN Zajc Kej ž ar, Katja
Nhan đề Does Foreign Direct Investment Induce Domestic Mergers? / Katja Zajc Kej ž ar
Mô tả vật lý From p.90-110
Từ khóa tự do Industry consolidation
Từ khóa tự do Investment liberalization
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202229
00221
0040A86E08E-A0F6-4A67-946A-711F91B6B28E
005202404161629
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416162902|zluuyen
100 |a Zajc Kej ž ar, Katja
245 |aDoes Foreign Direct Investment Induce Domestic Mergers? / |cKatja Zajc Kej ž ar
300 |aFrom p.90-110
653 |aIndustry consolidation
653 |aInvestment liberalization
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét