• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: FDI of German Companies During Globalization and Deglobalization / Gerhard Kling & Joerg Baten & Kirsten Labuske

Tác giả CN Kling, Gerhard
Nhan đề FDI of German Companies During Globalization and Deglobalization / Gerhard Kling & Joerg Baten & Kirsten Labuske
Mô tả vật lý From p.66-89
Từ khóa tự do Globalization
Từ khóa tự do Germany
Tác giả(bs) CN Labuske, Kirsten
Tác giả(bs) CN Baten, Joerg
Nguồn trích Open economies review- Số: 2 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202228
00221
0046C347D48-F5C4-4EC2-B7C8-FF08EC7FEEE8
005202404161628
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416162803|zluuyen
100 |aKling, Gerhard
245 |aFDI of German Companies During Globalization and Deglobalization / |cGerhard Kling & Joerg Baten & Kirsten Labuske
300 |aFrom p.66-89
653 |a Globalization
653 |aGermany
700 |a Labuske, Kirsten
700 |aBaten, Joerg
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i2
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét