• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Uncertainty and Fiscal Policy in an Asymmetric Monetary Union / Carsten Hefeker, Blandine Zimmer

Tác giả CN Hefeker, Carsten
Nhan đề Uncertainty and Fiscal Policy in an Asymmetric Monetary Union / Carsten Hefeker, Blandine Zimmer
Mô tả vật lý From p.160-175
Từ khóa tự do Fiscal policy
Từ khóa tự do Monetary union
Tác giả(bs) CN Zimmer, Blandine
Nguồn trích Open economies review- Số: 1 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202224
00221
0045C29CB08-AFFE-4EA1-81DF-E2B609954165
005202404161557
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240416155726|zluuyen
100 |aHefeker, Carsten
245 |aUncertainty and Fiscal Policy in an Asymmetric Monetary Union / |cCarsten Hefeker, Blandine Zimmer
300 |aFrom p.160-175
653 |aFiscal policy
653 |aMonetary union
700 |aZimmer, Blandine
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i1
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét