• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 343
    Nhan đề: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch : Số: 06/2017/TT-BVHTTDL

DDC 343
Nhan đề Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch : Số: 06/2017/TT-BVHTTDL
Thông tin xuất bản Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2017
Mô tả vật lý 13 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật Du lịch
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001202017
00211
00484CA90DD-8089-46B4-BC0D-75862143F4AB
005202404151056
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240415105624|zluuyen
082 |a343
245 |aThông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch : |bSố: 06/2017/TT-BVHTTDL
260 |bBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, |c2017
300 |a13 tr. ; |c19 cm
650|aLuật Du lịch
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdulich_thongtu06/luatdulich_thongtu06_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét