• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 343
    Nhan đề: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch : Số:168/2017/NĐ-CP

DDC 343
Nhan đề Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch : Số:168/2017/NĐ-CP
Thông tin xuất bản Chính phủ, 2017
Mô tả vật lý 19 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Luật Du lịch
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001202015
00211
0041B7CE1CE-89DF-4CB6-B9A3-C5F0EC9A242E
005202404151038
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240415103808|bluuyen|y20240415103442|zluuyen
082 |a343
245 |aNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch : |bSố:168/2017/NĐ-CP
260 |bChính phủ, |c2017
300 |a19 tr. ; |c19 cm
650|aLuật Du lịch
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdulich_nghidinh168/luatdulich_nghidinh168_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét