DDC 658
Nhan đề Quản trị kinh doanh lữ hành
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang,
Mô tả vật lý 168 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Quản lý
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001201996
00214
00460394FEB-0205-4270-91CA-EFF20D42D1CB
005202404150927
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20240415092724|bluuyen|y20240415092712|zluuyen
082 |a658
245 |aQuản trị kinh doanh lữ hành
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang,
300 |a168 tr.
650 |aQuản trị kinh doanh
650 |aDu lịch|xQuản lý
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/baigiangquantrikinhdoanhluhanh/0baigiangquantrikinhdoanhluhanh_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d12
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét