• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 915.9
    Nhan đề: Giáo trình Địa lý du lịch / Trần Đức Thành, Trần Thị Mai Hoa

DDC 915.9
Tác giả CN Trần Đức Thành
Nhan đề Giáo trình Địa lý du lịch / Trần Đức Thành, Trần Thị Mai Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 438 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Du lịch
Tác giả(bs) CN Trần Thị Mai Hoa
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001201967
00211
004CEFBC893-BC06-4C88-B520-B1DF52A9C717
005202404150853
008130110s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240415085344|bluuyen|y20240415085319|zluuyen
082 |a915.9
100|aTrần Đức Thành
245 |aGiáo trình Địa lý du lịch / |cTrần Đức Thành, Trần Thị Mai Hoa
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a438 tr. ; |c24 cm
650 |aDu lịch
700 |aTrần Thị Mai Hoa
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/dialydulich_tranducthanh/0dialydulich_tranducthanh_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét