• GT,Bài giảng ĐHNT
  • Ký hiệu PL/XG: 343.09
    Nhan đề: Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế / Bộ môn Quản trị du lịch Dịch vụ và Lữ hành

DDC 343.09
Tác giả TT Bộ môn Quản trị du lịch Dịch vụ và Lữ hành
Nhan đề Luật du lịch Việt Nam và Quốc tế / Bộ môn Quản trị du lịch Dịch vụ và Lữ hành
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang
Mô tả vật lý 367 tr. ;
Thuật ngữ chủ đề Du lịch - Luật
Môn học Luật du lịch Việt Nam và quốc tế
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001201966
00214
0044C7469CE-A0AE-42CE-964D-65BBDCD7CB5E
005202404121633
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20240412163352|bluuyen|c20240412163329|dluuyen|y20240412163306|zluuyen
082 |a343.09
110|aBộ môn Quản trị du lịch Dịch vụ và Lữ hành
245 |aLuật du lịch Việt Nam và Quốc tế / |cBộ môn Quản trị du lịch Dịch vụ và Lữ hành
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang
300 |a367 tr. ;
650 |aDu lịch - Luật
690|aLuật du lịch Việt Nam và quốc tế
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/340_luathoc/baigiangluatdulichvietnamvaquocte/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét