• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 343
    Nhan đề: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch : Số: 45/2019/NĐ-CP

DDC 343
Nhan đề Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch : Số: 45/2019/NĐ-CP
Thông tin xuất bản Văn phòng Chính phủ, 2019
Mô tả vật lý 33 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Du lịch-Vi phạm hành chính
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001201965
00211
00407159244-5A77-4596-B50D-7902828D1C1B
005202404151040
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240415104001|bluuyen|y20240412161615|zluuyen
082 |a343
245 |aNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch : |bSố: 45/2019/NĐ-CP
260 |bVăn phòng Chính phủ, |c2019
300 |a33 tr. ; |c19 cm
650|aDu lịch|xVi phạm hành chính
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdulich_nghidinh45/luatdulich_nghidinh45_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét