• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 342
    Nhan đề: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam : Luật số: 47/2014/QH13

DDC 342
Nhan đề Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam : Luật số: 47/2014/QH13
Thông tin xuất bản Quốc hội, 2014
Mô tả vật lý 23 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Cư trú -Luật Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Nhập cảnh -Luật Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Xuất cảnh -Luật Việt Nam
Địa chỉ Thư viện Trường Đại học Nha Trang
000 00000nam a2200000 4500
001201964
00211
004BB5A7F8F-0122-4B0F-B003-3B1924ED23AE
005202404151044
008130110s2014 vm| vie
0091 0
039|a20240415104500|bluuyen|y20240412160500|zluuyen
082 |a342
245 |aLuật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam : |bLuật số: 47/2014/QH13
260 |bQuốc hội, |c2014
300 |a23 tr. ; |c19 cm
650|aCư trú |xLuật Việt Nam
650|aNhập cảnh |xLuật Việt Nam
650|aXuất cảnh |xLuật Việt Nam
852|jThư viện Trường Đại học Nha Trang
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatdulich_luatxuatnhapcanh/luatdulich_luatxuatnhapcanh_01thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét