Báo, tạp chí
574
Biochemical Genetics
DDC 574
Nhan đề Biochemical Genetics
Thông tin xuất bản [New York] : Springer, 2010
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Finance
000 00000nas#a2200000ui#4500
001197122
0022
004D8AB5E12-A84E-4EAC-BE96-502F6DAAD483
005202401291416
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20240129141610|zngavt
082 |a574
245 |aBiochemical Genetics
260 |a[New York] : Springer, |c2010
310 |aQuarterly
650|aFinance
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/tapchi/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/bia.png
890|c29

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét