Sách tiếng Việt
895.922 L 250 B
Franz Kafka - Người tẩy não nhân loại :
DDC 895.922
Tác giả CN Lê Huy Bắc
Nhan đề Franz Kafka - Người tẩy não nhân loại : Chuyên luận / Lê Huy Bắc
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2018
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kafka, Franz -Nhà văn, 1883-1924
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học-Sec
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(4): 1000030511-4
Địa chỉ NTUKho mượn(1): 3000040806
000 00000nam#a2200000ui#4500
001197093
00211
00473CBB029-EFCF-4429-8EAB-C162C4773AD3
005202401301425
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240130142535|bvanpth|y20240129085231|zoanhntk
082 |a895.922|bL 250 B
100 |aLê Huy Bắc
245 |aFranz Kafka - Người tẩy não nhân loại : |bChuyên luận / |cLê Huy Bắc
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. HCM, |c2018
300 |a315 tr. ; |c24 cm
650 |aKafka, Franz |xNhà văn, 1883-1924
650 |aNghiên cứu văn học|xSec
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000030511-4
852|aNTU|bKho mượn|j(1): 3000040806
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/nguoitaynaonhanloaithumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040806 Kho mượn 895.922 L 250 B Sách Tiếng Việt 5
2 1000030514 Kho đọc Sinh viên 895.922 L 250 B Sách Tiếng Việt 4
3 1000030513 Kho đọc Sinh viên 895.922 L 250 B Sách Tiếng Việt 3
4 1000030512 Kho đọc Sinh viên 895.922 L 250 B Sách Tiếng Việt 2
5 1000030511 Kho đọc Sinh viên 895.922 L 250 B Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét