Sách tiếng Việt
959.7043 L 551
Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam /
DDC 959.7043
Nhan đề Lực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam / Vũ Đình Hiếu biên dịch
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 396 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chiến tranh Việt Nam-Lịch sử
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Hiếu
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000030492-4
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000040765-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196970
00211
0048686D5EC-0ECC-4BA7-8517-ADE0BC457E96
005202401261649
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240126165010|bvanpth|y20240126090806|zoanhntk
082 |a959.7043|bL 551
245 |aLực lượng đặc biệt trên chiến trường Việt Nam / |cVũ Đình Hiếu biên dịch
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a396 tr. ; |c27 cm
650 |aChiến tranh Việt Nam|xLịch sử
700|aVũ Đình Hiếu
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000030492-4
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000040765-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/lucluongdacbiettrenchientruongvnthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040766 Kho mượn 959.7043 L 551 Sách Tiếng Việt 5
2 3000040765 Kho mượn 959.7043 L 551 Sách Tiếng Việt 4
3 1000030494 Kho đọc Sinh viên 959.7043 L 552 Sách Tiếng Việt 3
4 1000030493 Kho đọc Sinh viên 959.7043 L 552 Sách Tiếng Việt 2
5 1000030492 Kho đọc Sinh viên 959.7043 L 552 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét