Sách tiếng Việt
302.14 H 200 M
Phần thưởng lớn hơn :
DDC 302.14
Tác giả CN Heffernan, Margaret
Nhan đề Phần thưởng lớn hơn : Tại sao cạnh tranh không phải là tất cả? / Margaret Heffernan; Khải Nguyễn dịch
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2017
Mô tả vật lý 422 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công trong cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Cạnh tranh
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000030483-5
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000040759-60
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196955
00211
004F9A902C8-49F4-4016-9CA7-8C3FD68E6AAF
005202401291026
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20240129102659|boanhntk|c20240126153444|dvanpth|y20240126084411|zoanhntk
082 |a302.14|bH 200 M
100 |aHeffernan, Margaret
245 |aPhần thưởng lớn hơn : |bTại sao cạnh tranh không phải là tất cả? / |cMargaret Heffernan; Khải Nguyễn dịch
260 |aH. : |bLao Động, |c2017
300 |a422 tr. ; |c24 cm
650 |aBí quyết thành công trong cuộc sống
650 |aCạnh tranh
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000030483-5
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000040759-60
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/phanthuonglonhonthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040760 Kho mượn 302.14 H 200 M Sách Tiếng Việt 5
2 3000040759 Kho mượn 302.14 H 200 M Sách Tiếng Việt 4
3 1000030485 Kho đọc Sinh viên 302.14 H 200 M Sách Tiếng Việt 3
4 1000030484 Kho đọc Sinh viên 302.14 H 200 M Sách Tiếng Việt 2
5 1000030483 Kho đọc Sinh viên 302.14 H 200 M Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét