Sách tiếng Việt
895.922 Đ 116 Đ
Tài năng và người thưởng thức /
DDC 895.922
Tác giả CN Đặng Anh Đào
Nhan đề Tài năng và người thưởng thức / Đặng Anh Đào
Thông tin xuất bản H. : Tri Thức, 2018
Mô tả vật lý 363 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam-Nghiên cứu và phê bình
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000030506-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196951
00211
004325CBD77-7225-439B-80E9-146AA4AEF0A8
005202401291026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240129102639|boanhntk|c20240127082057|dvanpth|y20240126083722|zoanhntk
082 |a895.922|bĐ 116 Đ
100 |aĐặng Anh Đào
245 |aTài năng và người thưởng thức / |cĐặng Anh Đào
260 |aH. : |bTri Thức, |c2018
300 |a363 tr. ; |c21 cm
650 |aVăn học Việt Nam|xNghiên cứu và phê bình
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000030506-10
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/tainangvanguoithuongthucthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030510 Kho đọc Sinh viên 895.922 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 5
2 1000030509 Kho đọc Sinh viên 895.922 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 4
3 1000030508 Kho đọc Sinh viên 895.922 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 3
4 1000030507 Kho đọc Sinh viên 895.922 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 2
5 1000030506 Kho đọc Sinh viên 895.922 Đ 116 Đ Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét