Sách tiếng Việt
692.5 L 250 D
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng :
DDC 692.5
Tác giả CN Lê Anh Dũng
Nhan đề Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng : Tài liệu chuyên khảo / Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng-Công nghệ thi công
Môn học Tổ chức thi công
Tác giả(bs) CN Bùi Mạnh Hùng
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000030461-5
Địa chỉ NTUKho mượn(5): 3000040741-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196915
00211
0049297C7BD-B55B-43FA-B20F-268125F0722D
005202401291026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240129102612|boanhntk|c20240126090227|dvanpth|y20240125151732|zoanhntk
082 |a692.5|bL 250 D
100 |aLê Anh Dũng
245 |aPhân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng : |bTài liệu chuyên khảo / |cLê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm
650 |aXây dựng|xCông nghệ thi công
690 |aTổ chức thi công
700 |aBùi Mạnh Hùng
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000030461-5
852|aNTU|bKho mượn|j(5): 3000040741-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/phantichkinhte_kythuatthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040745 Kho mượn 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 10
2 3000040744 Kho mượn 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 9
3 3000040743 Kho mượn 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 8
4 3000040742 Kho mượn 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 7
5 3000040741 Kho mượn 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 6
6 1000030465 Kho đọc Sinh viên 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 5
7 1000030464 Kho đọc Sinh viên 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 4
8 1000030463 Kho đọc Sinh viên 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 3
9 1000030462 Kho đọc Sinh viên 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 2
10 1000030461 Kho đọc Sinh viên 692.5 L 250 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét