Sách ngoại văn
428 H 72 L
Common places :
DDC 428
Tác giả CN Hoeffner, Lisa
Nhan đề Common places : Integrated reading and writing / Lisa Hoeffner, Kent Hoeffner
Lần xuất bản 2nd.
Thông tin xuất bản NY : Mc Graw Hill, 2019
Mô tả vật lý 656 p. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng viết
Thuật ngữ chủ đề Anh ngữ-Kỹ năng đọc
Tác giả(bs) CN Hoeffner, Kent
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000030531
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196898
00212
0049FB63561-4E3A-4259-8E9B-393BE99B47CD
005202401311126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240131112715|bvanpth|y20240125150104|zoanhntk
082 |a428|bH 72 L
100 |aHoeffner, Lisa
245 |aCommon places : |bIntegrated reading and writing / |cLisa Hoeffner, Kent Hoeffner
250 |a2nd.
260 |aNY : |bMc Graw Hill, |c2019
300 |a656 p. ; |c27 cm
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng viết
650 |aAnh ngữ|xKỹ năng đọc
700 |aHoeffner, Kent
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000030531
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/commonplaces_hoeffnerthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030531 Kho đọc Sinh viên 428 H 72 L Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét