Sách tiếng Việt
621.34 Tr 121 Ch
Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab /
DDC 621.34
Tác giả CN Trần Văn Chính
Nhan đề Lý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / Trần Văn Chính, Phan Văn Hiền
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2018
Mô tả vật lý 221 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Trường điện từ
Tác giả(bs) CN Phan Văn Hiền
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000030466-70
Địa chỉ NTUKho mượn(5): 3000040746-50
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196892
00211
004B100AF7E-32C4-45C5-BDC9-ED8EC15AA9A4
005202401261041
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20240126104124|bvanpth|c20240125145451|doanhntk|y20240125145409|zoanhntk
082 |a621.34|bTr 121 Ch
100 |aTrần Văn Chính
245 |aLý thuyết trường điện từ với các chương trình MatLab / |cTrần Văn Chính, Phan Văn Hiền
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2018
300 |a221 tr. ; |c27 cm
650 |aTrường điện từ
700 |aPhan Văn Hiền
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000030466-70
852|aNTU|bKho mượn|j(5): 3000040746-50
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/lythuyettruongdientuvoicacchuongtrinhmatlabthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000040750 Kho mượn 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 10
2 3000040749 Kho mượn 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 9
3 3000040748 Kho mượn 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 8
4 3000040747 Kho mượn 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 7
5 3000040746 Kho mượn 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 6
6 1000030470 Kho đọc Sinh viên 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 5
7 1000030469 Kho đọc Sinh viên 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 4
8 1000030468 Kho đọc Sinh viên 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 3
9 1000030467 Kho đọc Sinh viên 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 2
10 1000030466 Kho đọc Sinh viên 621.34 Tr 121 Ch Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét