Sách tiếng Việt
895.9228 Nh 556
Ngã vào tim nhau, đau suốt một đời :
DDC 895.9228
Tác giả TT Những kẻ khờ mộng mơ
Nhan đề Ngã vào tim nhau, đau suốt một đời : Tản văn, truyện ngắn / Những kẻ khờ mộng mơ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 249 tr. ; 20 cm
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(5): 1000030501-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196825
00211
004016D0F5A-FFEF-4C23-AE78-72412E76AA6A
005202401270816
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20240127081632|bvanpth|c20240125082059|doanhntk|y20240125081655|zoanhntk
082 |a895.9228|bNh 556
110|aNhững kẻ khờ mộng mơ
245 |aNgã vào tim nhau, đau suốt một đời : |bTản văn, truyện ngắn / |cNhững kẻ khờ mộng mơ
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a249 tr. ; |c20 cm
650 |aVăn học Việt Nam
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000030501-5
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/anhbia/ngavaotimnhauthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000030505 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Nh 556 Sách Tiếng Việt 5
2 1000030504 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Nh 556 Sách Tiếng Việt 4
3 1000030503 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Nh 556 Sách Tiếng Việt 3
4 1000030502 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Nh 556 Sách Tiếng Việt 2
5 1000030501 Kho đọc Sinh viên 895.9228 Nh 556 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét