Sách tiếng Việt
959.7023
Lịch sử Việt Nam bằng tranh :
DDC 959.7023
Tác giả CN Trần Bạch Đằng,
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Xây đắp nhà Lý Tập 15 / Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 117 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196273
00211
00418685A0F-2704-4734-BE5B-49DF46EEDE42
005202401181610
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118160932|zngavt
082 |a959.7023
100 |aTrần Bạch Đằng,
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bXây đắp nhà Lý Tập 15 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a117 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap15_tranbachdang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét