Sách tiếng Việt
959.731
Lịch sử Việt Nam bằng tranh :
DDC 959.731
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Thăng Long buổi đầu Tập 14 / Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 116 tr.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196267
00211
00433E35821-EF1F-4356-94A7-874FE9F849AB
005202401181552
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118155159|zngavt
082 |a959.731
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bThăng Long buổi đầu Tập 14 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a116 tr.
650 |aLịch sử Việt Nam
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap14_tranbachdang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét