Sách tiếng Việt
959.7013092
Lịch sử Việt Nam bằng tranh :
DDC 959.7013092
Tác giả CN Trần Bạch Đằng
Nhan đề Lịch sử Việt Nam bằng tranh : Mai hắc Đế - Bố Cái Đại Vương, Trần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân Tập 9 /
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : NXB Trẻ, 2012
Mô tả vật lý 91 tr.
Tác giả(bs) CN Tôn Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001196229
00211
00418A90B98-024F-4899-B18A-BB663DCE1650
005202401181457
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20240118145704|zngavt
082 |a959.7013092
100 |aTrần Bạch Đằng
245 |aLịch sử Việt Nam bằng tranh : |bMai hắc Đế - Bố Cái Đại Vương, |pTập 9 / |cTrần Bạch Đằng, Tôn Nữ Quỳnh Trân
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNXB Trẻ, |c2012
300 |a91 tr.
700 |aTôn Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata10/sachdientu/tiengviet/900_dialy_lichsu/950_lichsuchaua_viendong/lichsuvietnambangtranhtap9_tranbachdang/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét