Bài báo tạp chí
If happiness is relative, against whom do we compare ourselves? Implications for labour supply /
Tác giả CN Pérez-Asenjo, Eduardo
Nhan đề If happiness is relative, against whom do we compare ourselves? Implications for labour supply / Eduardo Pérez-Asenjo
Mô tả vật lý From p.205-236
Từ khóa tự do Happiness
Từ khóa tự do Labour supply
Nguồn trích Journal Of Population Economics- Số: 4 Tập: 24 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001190967
00221
004E706014E-53A2-45CA-8368-DDF0C7F7D895
005202312061614
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20231206161429|zluuyen
100 |a Pérez-Asenjo, Eduardo
245 |aIf happiness is relative, against whom do we compare ourselves? Implications for labour supply / |cEduardo Pérez-Asenjo
300 |aFrom p.205-236
653 |a Happiness
653 |aLabour supply
773 |tJournal Of Population Economics|d2011|v24|i4
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét